Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Phân công nhiệm vụ BCĐ bầu cử xã

Ban chỉ đạo Bầu cử xã Tam Đại vừa phân công nhiệm vụ cho 15 thành viên Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã Tam Đại. Theo đó, đồng chí Phan Đình Quế, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm phụ trách chung. Các thành viên còn lại căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và bám sát đơn vị bầu cử được phân công để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bầu cử; hướng dẫn, kiểm tra việc vận động bầu cử; chủ động nắm bắt tình hình của cử tri và Nhân dân

Xuân Thùy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Phân công nhiệm vụ BCĐ bầu cử xã
Green Blue Orange Back to Top