Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Thôn Long Khánh hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và thu vận động năm 2021

Trong năm 2021 mặc dù có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, nhưng đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 1.358.699.000 đồng, đạt 23,41% kế hoạch giao; trong đó, tiến độ thu các chỉ tiêu ngân sách và thu vận động đến ngày 31/3/2021 ở một số thôn đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao. Riêng với thôn Long khánh, đã đạt 100% chỉ tiêu thu Quỹ vì người nghèo, quỹ chăm sóc người cao tuổi và quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thôn Đại An đạt 100% chỉ tiêu thu quỹ chăm sóc người cao tuổi.
Thanh Sơn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm Thôn Long Khánh hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách và thu vận động năm 2021
Green Blue Orange Back to Top