Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp

Đảng ủy xã Tam Đại vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp, theo kế hoạch, có 02 đối tượng thực hiện. Đối tượng thứ nhất là tập thể các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể; các trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh; trạm y tế, nhà văn hóa thôn, trên địa bàn xã. Đối tượng thứ 2 là cá nhân, gồm: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (LLVT), người lao động công tác và sinh sống trên địa bàn xã; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác trên địa bàn xã, cư trú ở các địa phương khác và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, LLVT, người lao động công tác ở các địa phương khác, cư trú trên địa bàn xã. Đối với tập thể, có 5 nội dung thực hiện: Trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt văn hóa, thôn, cơ sở sản xuất kinh doanh... có tường rào, cổng ngõ gọn gàng, trong khuôn viên có cây xanh, bồn hoa... phù hợp với quy hoạch của cơ quan, đơn vị. Trụ sở, phòng làm việc đảm bảo luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, có khẩu hiệu trang trí theo chủ đề, chủ điểm nhân các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm theo hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc việc phân loại, tiêu hủy và xử lý rác thải đảm bảo theo quy định. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động cam kết thực hiện nội dung xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp. Xây dựng bản cam kết của tập thể thực hiện các nội dung về xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp. Tùy theo điều kiện cụ thể, mỗi tập thể xây dựng bản cam kết phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đối với cá nhân, thực hiện 4 nội dung: Gương mẫu trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tích cực tham gia nội quy, quy chế giữ gìn vệ sinh môi trường ở trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học và địa bàn cư trú. Thực hiện nghiêm túc treo cờ Tổ quốc đúng quy cách trong các lễ kỷ niệm; có khẩu hiệu tư gia, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, cải tạo vườn tạp, di dời, che chắn chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, tự phân loại rác thải tại gia đình..., lấy phương châm "sạch nhà, sạch bếp, sạch vườn, sạch ngõ" để thực hiện. Tham gia cùng với nhân dân ở địa bàn nơi cư trú dọn vệ sinh trên các tuyến đường, khu vực xung quanh nhà ở theo quy định.
Mục đích của việc phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, mang tính thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua việc triển khai xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp nhằm lan tỏa sâu sắc thông điệp về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi làm việc và nơi cư trú; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tạo nên diện mạo xã nông thôn mới khang trang, sạch đẹp hơn.
Thanh Sơn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh-sạch-đẹp
Green Blue Orange Back to Top