Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em

UBND tỉnh vừa có Công văn 2547/UBND-KGVX, ngày 25/4/2022 đề nghị UBMTTQVN tỉnh; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

UBND tỉnh đề nghị tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước trẻ em, Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 7401/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng, chống đuối nước trẻ em. Truyền thông, hướng dẫn đến từng hộ gia đình, từng trường học, lớp học kiến thức, kỹ năng quản lý, giám sát và trông giữ trẻ em.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới, gia cố, cải tạo các khu vực có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

Huy động nguồn lực xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết chế thể dục, thể thao, phát triển hệ thống bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em; tổ chức các hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt tại các địa phương, địa bàn xảy ra các vụ việc tai nạn thương tích nghiêm trọng và có trẻ em tử vong. Ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Biểu dương, nhân rộng kịp thời những sáng kiến hay, mô hình tốt, đóng góp ý nghĩa của xã hội, gia đình, cộng đồng cho công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương, cơ sở.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể liên quan triển khai kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ mất an toàn khác tại địa bàn và các hộ gia đình, trường học, lớp học; có biện pháp chủ động khắc phục, phòng ngừa, cảnh giới, nhắc nhở để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em; phối hợp với gia đình/người chăm sóc trẻ quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; vận động các gia đình chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tổng hợp tình hình trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước tại địa bàn phụ trách, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo quy định.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 90 năm ngày thành lập Đảng

Banner liên kết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em
Green Blue Orange Back to Top