Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tuyên truyền miệng

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, ngay sau khi Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới" được ban hành. Đảng ủy xã Tam Đại đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị và tổ chức nghiên cứu, quán triệt cho đội ngũ cán bộ đảng viên của xã nhà.
Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy đã thành lập đội ngũ Báo cáo viên Đảng ủy gồm 5 đồng chí, đội ngũ tuyên truyền viên hơn 15 đồng chí bao gồm cán bộ Tuyên giáo, Dân vận, Kiểm tra, đại diện Mặt trận, các đoàn thể, Đài truyền thanh, Tư pháp xã và Bí thư các chi bộ trực thuộc. Trong quá trình hoạt động, công tác, có những thay đổi do luân chuyển cán bộ, song, đội ngũ báo cáo viên, thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo về số lượng, cơ cấu đảm bảo đồng đều ở các ngành, lĩnh vực, chất lượng hoạt động. Nhìn chung, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảm bảo lịch sử chính trị, có lập trường, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; có tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật cao, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; được đào tạo cơ bản về trình độ lý luận chính trị, từ sơ cấp trở lên, nhiệt tình tâm huyết với nhiệm vụ được phân công, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, việc đổi mới hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở xã luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Từ đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; đặc biệt trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong việc tuyên truyền tình hình kinh tế, xã hội, của cả nước, của tỉnh và địa phương; công tác thông tin đối ngoại, tình hình biển Đông, quan hệ Nga – Mỹ, Việt Trung....góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, nhất là xây dựng xã nôn thôn mới. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng luôn được thực hiện thường xuyên, khi có văn bản chỉ đạo, Đảng ủy xây dựng kế hoạch triển khai, phân công lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức thực hiện.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền miệng được thực hiện tốt. Có sự phối hợp, sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, các hình thức kể chuyện, văn nghệ... thu hút được người nghe. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của xã đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đầu tư nghiên cứu sâu các nội dung truyền đạt, báo cáo với khả năng và lòng nhiệt tình, truyền đạt đầy đủ, kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về tuyên truyền miệng
Green Blue Orange Back to Top