Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã, Đảng ủy xã Tam Đại đã chỉ đạo UBND xã, Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 28-CT/HU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện; Kết luận số 85-KL/HU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường và giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm, liên quan trên địa bàn huyện và Nghị Quyết số 59-NQ/ĐU ngày 01/8/2022 của Đảng ủy xã Tam Đại về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường. UBND xã nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, điều hành nhà nước đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản và môi trường trên địa bàn xã theo các quy định có liên quan của cấp có thẩm quyền và các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị Quyết số 59-NQ/ĐU ngày 01/8/2022 của Đảng ủy xã Tam Đại và tập trung quản lý, điều hành tốt một số nhiệm vụ sau:Thực hiện công khai và quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; lập kế hoạch sử dụng đất phù hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng năm của xã. Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng các Tổ đoàn kết theo dõi tốt việc quản lý hiện trạng đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để chấn chỉnh, xử lý theo quy định. Phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã một cách hiệu quả, kịp thời. Đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản được phát hiện, yêu cầu UBND xã tập trung giải quyết để tạo tính răn đe giáo dục chung. Việc hợp đồng và quản lý đất 5% phải theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với ngành chuyên môn của huyện xử lý dứt điểm đất tái định cư khu vực đồi 159 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình công cộng trên địa bàn xã.Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân lập lại hành lang tuyến đường Tam Kỳ -Phú Ninh, tuyến ĐH2 đoạn qua địa bàn xã. Hằng tháng có kế hoạch ra quân ngày thứ Bảy xây dựng NTM, ngày chủ Nhật xanh để phát động trong nhân dân thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Không được để phát sinh các điểm tập trung rác thải trong dân ngoài các điểm đã được quy hoạch, xây dựng. Phối hợp với các ngành liên quan đánh giá lại thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn trong thời gian qua để có giải pháp nhân rộng trong thời gian đến; đảm bảo trên địa bàn xã 100% hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Yêu cầu các hộ chăn nuôi phải thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường phải yêu cầu giảm đàn và đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, môi trường. Phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện, tổ chức các hội thi về tuyên truyền pháp luật trong đoàn hội viên và Nhân dân.Tiếp tục phát huy các mô hình về xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp. Đồng thời tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành pháp luật về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường để kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.
Thu Ý


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã
Green Blue Orange Back to Top