Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại UBND xã Tam Đại

UBND xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND, ngày 11/6/2024 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại UBND xã Tam Đại. Theo đó, đối tượng lấy ý kiến khảo sát là người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ hành chính công, các thủ tục hành chính và đã nhận được kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các nội dung được khảo sát bao gồm tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của cán bộ, công chức, kết quả, tiến độ giải quyết công việc, cung ứng dịch vụ hành chính công, các tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, các chi phí không liên quan khác... Theo đó, từ ngày 15/6 đến hết ngày 10/11/2024 UBND xã Tam Đại sẽ phát hành 150 phiếu khảo sát thực hiện trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ và sẽ công bố công khai kết quả khảo sát định kỳ 1 năm 1 lần (trước ngày 10/11 hàng năm) tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã và trên Trang Thông tin điện tử xã.
Mỹ Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại UBND xã Tam Đại
Green Blue Orange Back to Top