Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn xã Tam Đại

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại luôn phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua việc đổi mới phương thức, nội dung giám sát, phản biện xã hội đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tham mưu Đảng ủy xã Tam Đại ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, hằng năm Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội một cách cụ thể, sát với tình hình địa phương và đảm bảo theo quy định.
Qua 5 năm triển khai thực hiện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức 07 cuộc giám sát trên lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai, xây dựng cơ bản; pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống COVID-19; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai xây dựng Nông thôn mới,... Tổ chức 04 hội nghị phản biện liên quan đến dự thảo các văn bản, phương án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; về quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Hình thức triển khai thực hiện giám sát, phản biện đa dạng thông qua việc nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tổ chức đoàn giám sát; thông qua hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Cùng với đó là công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn khu dân cư, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tổ chức 10 hội nghị góp ý đối với tập thể cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND; tổ chức 07 diễn đàn Nhân dân góp ý cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng Công an xã; phối hợp tổ chức 05 hội nghị đối thoại giữa những người đứng đầu cấp ủy chính quyền với Nhân dân.

doi thoai
Có thể nói, qua hoạt động giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thời gian qua trên địa bàn xã Tam Đại được triển khai khá đồng bộ, hiệu quả; đã kịp thời chỉ ra những hạn chế, bất cập và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị góp ý, phản biện; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy; quản lý, điều hành của chính quyền, từ đó đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Qua đó, vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ngày càng được khẳng định, phát huy trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; tăng cường, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Trương Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn xã Tam Đại
Green Blue Orange Back to Top