Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 26/6, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức sinh hoạt Đảng bộ sơ kết việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phan Thanh Thám, Ủy viên BTV, PCT HĐND huyện, Tổ trưởng tổ công tác đứng điểm xã Tam Đại dự và phát biểu tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã ổn định. Việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, bảo về nền tảng tư tưởng của đảng trong sinh hoạt hoạt chi bộ luôn được các chi bộ quan tâm và triển khai quán triệt đảm bảo. 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành việc triển khai Kế hoạch số 184-KH/HU, ngày 31/01/2024 về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "vững bước dưới cờ Đảng" nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác Tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 182-KH/ĐU, ngày 22/02/2024 về phát triển đảng viên năm 2024. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong quý 1, đến nay đã đề nghị về cấp trên xét kết nạp 01 quần chúng (chi bộ Đại An), 02 quần chúng đang làm hồ sơ (chi bộ Long Khánh và Bình Minh). Công tác phát triển đảng viên trong các chi bộ trường học luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đảng ủy phối hợp cùng phòng GD&ĐT trao đổi vận động 2 quần chúng là viên chức trường Thái Phiên, chỉ đạo chi ủy chi bộ Bình minh làm việc vận động 1 quần chúng là kết toán trường mới luân chuyển về công tác tại trường. Đề nghị cho ra khỏi Đảng 01 đồng chí thuộc chi bộ Công an xã. Đồng thời hoàn thành công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 trong năm 2024, đúng thời gian theo quy định.Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy tổ chức 03 hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, các chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy, Huyện ủy... Các chi bộ duy trì việc sinh hoạt đảm bảo theo Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Quy định số 13-QĐi/HU, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc phân công nhiệm vụ đảng viên". Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt phù hợp với từng loại hình chi bộ, thiết thực, hiệu quả. Đến nay mỗi chi bộ đã tổ chức họp ít nhất 2 chuyên đề đạt 50%, đặc biệt là tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đảng ủy phân công Ủy viên BTV, Cấp ủy viên dự họp cùng chi bộ để theo dõi chỉ đạo ở 100% các chi bộ trực thuộc. Các chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức Hội được quan tâm lãnh đạo. HĐND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện đảm bảo; thường xuyên theo dõi, đôn đốc chính quyền kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. UBND xã tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, HĐND xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tập trung lãnh đạo xây dựng NTM, thôn NTM kiểu mẫu và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn, hội viên và nhân dân. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán ở các chi, tổ hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, làm tốt công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức do Mặt trận, các đoàn thể quản lý đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Hội liên hiệp thanh niên xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Uỷ ban Mặt trận xã ban hành và triển khai chương trình phối hợp giữa UBMTTQVN xã với UBND xã, UBMTTQVN với các tổ chức chính trị xã năm 2024; các kế hoạch về giám sát và phản biện năm 2024; triển khai kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo năm 2024. Xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận; công tác giám sát, phản biện xã hội và triển khai chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn; các tổ chức thành viên của Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết trên địa bàn xã. Thành lập Ban vận động, Tổ giúp việc Ban vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tam Đại, giai đoạn 2023-2025. Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân về xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu Trung Đàn. Công tác lãnh đạo về xây dựng Nông thôn mới được quan tâm. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo UBND xã an hành các kế hoạch về thực hiện NTM, thôn NTM kiểu mẫu Đại An, Kế hoạch số 06/KH-BQLXDNTM, ngày 15/5/2024 của Ban quản lý xây dựng NTM về thông tin tuyên truyền, tập huấn triển khai thực hiện CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tam Đại năm 2024. Hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị công nhận duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM xã Tam Đại năm 2023 và đề nghị công nhận duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí đạt chuẩn thôn NTM thôn Long Khánh năm 2023. Chỉ đạo Ban phát triển thôn Trung Đàn rà soát việc thực hiện các tiêu chí phương án "thôn NTM kiểu mẫu" thôn Trung Đàn đã thực hiện và giải ngân năm 2023 để tiếp tục nhiệm vụ thực hiện năm 2024. Khảo sát, họp lấy ý kiến và trình cấp trên phê duyệt kế hoạch xây dựng thôn thông minh thôn Đại An. Thường xuyên kiểm tra các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế đã được đầu tư. Tổ chức đánh giá chu kỳ dự án phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị nuôi Ốc bươu đen thương phẩm trên địa bàn xã Tam Đại. Lĩnh vực văn hóa – Xã hội đạt nhiều kết quả. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tổng kết và bế giảng năm học 2023-2024. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân thực hiện đảm bảo; duy trì và thực hiện tốt công tác các chương trình y tế Quốc gia, vận động công tác kế hoạch hóa gia đình. Vận động xây dựng được 09 công trình vệ sinh. Tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2024). Tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật trên địa bàn xã. Công tác Quốc phòng, quân sự địa phương được tập trung thực hiện; an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Củng cố tổ tự quản về ANTT ở các thôn. Ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn xã. Tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT nhân các ngày lễ lớn. Giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân trên lĩnh vực hộ khẩu, hộ tịch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Giao quân đạt chỉ tiêu 12/12 thanh niên. Tổ chức tốt đợt huấn luyện dân quân cơ động năm 2024 (Cụm 2). Tham gia hội thao Quốc phòng toàn dân huyện Phú Ninh năm 2024 đạt kết quả. Tổ chức đăng ký tuổi 17 năm 2024 đạt 36 thanh niên.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Thám biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Đại đã đạt được trong thời gian quan. Đồng thời yêu cầu trong thời gian đến Tam Đại tập trung lãnh đạo lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra ngay từ đầu năm.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Sinh hoạt Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2024
Green Blue Orange Back to Top