Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Giao ban Bí thư chi bộ tháng 6/2024

Sáng ngày 02/7/2024 Thường trực Đảng ủy tổ chức giao ban với các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban côn tác Mặt trận thường kỳ. Tại buổi giao ban, Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các chi bộ tập trung tạo nguồn, kết nạp đảng viên; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tập trung hoàn chỉnh việc đăng ký bổ sung bản cam kết nêu gương theo chỉ đạo của cấp trên. Chi ủy chi bộ rà soát những đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ có sự thay đổi nơi cư trú đến địa phương khác và những đảng viên có phát sinh tham gia học tập tại các trường thời gian từ 03 tháng trở lên, hướng dẫn đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo các quy định của Đảng. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; phát động rộng rãi đến từng chi, tổ, hội đặc biệt là đảng viên. Mặt trận và các đoàn thể phối hợp với thôn đồng loạt ra quân nhân ngày Chủ nhật xanh. Về xây dựng Nông thôn mới, NTM KM thôn Trung Đàn, đề nghị UBND xã, Mặt trận, các đoàn thể phối hợp vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng; những tiêu chí còn lại của thôn Trung Đàn chưa đạt giao UBND xã làm việc với thôn để tập trung thực hiện đạt kết quả. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công tình trên địa bàn. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân; không để xảy ra việc xây dựng nhà trái phép trên địa bàn; đối với những trường hợp có phát sinh, giao UBND xã kiểm tra, xử lý dứt điểm.
Thu Ý

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Giao ban Bí thư chi bộ tháng 6/2024
Green Blue Orange Back to Top