Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Thay đổi thời gian chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

Ủy ban nhân dân xã Tam Đại vừa ban hành thông báo số 115/TB-UBND ngày 08/7/2024 về việc lùi thời gian chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. Theo đó, lùi thời gian chi trả kỳ chi trả tháng 7/2024 về trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng và các chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng khác liên quan đến mức chuẩn trợ cấp xã hội được quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP và lịch chi trả hằng tháng trên địa bàn xã Tam Đại gồm Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam; tiền điện hộ nghèo; tiền điện hộ chính sách xã hội cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
Lệ Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Thay đổi thời gian chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng
Green Blue Orange Back to Top