Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Chiều ngày 6/10, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã.

20 nam
Trong 10 năm qua (2009-2019), Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thành lập, cơ cấu đảng viên, xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự xã. Trên cơ sở đó, chi bộ quân sự xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, xây dựng chi bộ quân sự xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân được duy trì hàng năm với quân số tham gia đạt 100%.
Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, tại hội nghị, Đảng ủy xã đã triển khai chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới./.
Tin: Thanh Sơn, Ảnh: Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 90 năm ngày thành lập Đảng

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Green Blue Orange Back to Top