Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Từ ngày 1/7, thay đổi mức đóng BHXH, BHYT

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Do đó, mức tiền đóng BHXH, BHYT cũng có những thay đổi theo.
Theo đó, số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay đổi như sau để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên.

Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ được gia tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.

Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Theo thống kê từ BHXH tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 53.142 lao động do đơn vị, đối tượng đóng BHXH, BHYT thuộc các khối hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang; khối xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ thay đổi mức đóng. Tổng mức lương mới nhóm này hưởng hàng tháng hơn 246 tỷ đồng, kéo theo mức đóng BHXH, BHYT tăng thêm một tháng hơn 5,116 tỷ đồng. Nhóm ngân sách nhà nước đóng sẽ thay đổi ở việc đóng BHYT, gồm 18 nhóm đối tượng như nhóm thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động, cán bộ xã hưởng trợ cấp ngân sách nhà nước, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bảo trợ xã hội, lưu học sinh, trẻ em dưới 6 tuổi... Nhóm này có 564.749 đối tượng, mức đóng BHYT thay đổi theo lương sẽ tăng thêm hơn 2,287 tỷ đồng/tháng. Nhóm ngân sách nhà nước hỗ trợ gồm có học sinh, sinh viên và một số đối tượng khác là 184.581 người, tăng thêm hơn 747 triệu đồng/tháng. Ba nhóm trên được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT từ 1.7 sẽ gia tăng mức đóng tổng cộng hơn 8,152 tỷ đồng. Đối với nhóm hộ gia đình tự tham gia sẽ chỉ gia tăng đối với người tham gia mới BHYT, BHXH theo mức lương cơ sở, và thay đổi mức đóng BHXH tự nguyện theo quy định.

Thùy Dung/quangnam.gov.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới Từ ngày 1/7, thay đổi mức đóng BHXH, BHYT
Green Blue Orange Back to Top