Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị lần thứ tư (khóa IX), nhiệm kỳ 2019 - 2024

Sáng ngày 13/9/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị lần thứ ba (khóa IX), nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 9 tháng đầu, bổ sung nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Đại lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam; xin chủ trương thành lập Tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại.

mat tran
Chín tháng đầu năm 2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tập trung làm tốt công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền, tập hợp nhân dân phối hợp phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân; phối hợp với UBND xã và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn vào sản xuất; vận động nhân dân tích cực tham gia nâng chuẩn các tiêu chí Nông thôn mới gắn với xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu Long Khánh, Đại An. Công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng yếu thế, hộ nghèo được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đặc biệt quan tâm, đến nay quỹ "Vì người nghèo" của xã đã vận động trong nhân dân được trên 23 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 05 hộ gia đình bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn; giải ngân nguồn vốn Quỹ cứu trợ của tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Võ Thị Hội với tổng kinh phí là 40.000.000 đồng. Tổ chức 02 cuộc giám sát đối với UBND xã về nội dung thực hiện pháp luật tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về nội dung công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tích cực tham gia giám sát các công trình đang thi công trên địa bàn xã, đã nghiệm thu 01 công trình và đang giám sát 05 công trình. Tổ chức tốt các buổi hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, HĐND xã; kịp thời nắm tình hình dư luận trong nhân dân; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, chính xác ý kiến, kiến nghị của nhân dân trình các kỳ họp và theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan; thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2019.
Tại hội nghị, đã có nhiều đại biểu ý kiến trên lĩnh vực xây dựng khu dân cư Nông thôn mới Long Khánh chậm triển khai, các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn ra trên địa bàn; công tác quản lý trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, còn nhiều lỗ hỏng; tình hình cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất Hè thu, tiêm phòng gia súc không đảm bảo; hệ thống truyền thanh tại các thôn bị hư hỏng chậm khắc phục, rác thải môi trường bị ô nhiễm nặng,...
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Văn Tiên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam xã trong 9 tháng đầu năm; tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu và sẽ thông báo với UBND xã về nội dung mà các đại biểu quan tâm để có giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Trương Văn Tiên đề nghị các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2019; tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất vụ Đông xuân đúng lịch thời vụ; vận động thanh niên lên trạm khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ năm 2020 đạt 100%,... Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổng kết quy chế phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, giai đoạn 2014 – 2019. Tổ chức ký kết Chương trình công tác, giai đoạn 2019 – 2024. Tăng cường hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức các cuộc hòa giải cơ sở. Tiếp tục giải ngân Qũy "Vì người nghèo", tổ chức hỗ trợ sữa chữa nhà, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ học tập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Tổ chức các hoạt động nhân "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2019 và các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019) và ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Công tác viên: Trương Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức Hội nghị lần thứ tư (khóa IX), nhiệm kỳ 2019 - 2024
Green Blue Orange Back to Top