Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng ủy Tam Đại triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019

Đảng ủy xã Tam Đại vừa ban hành kế hoạch số 200-KH/ĐU ngày 15 tháng 11 năm 2019 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Đối tượng kiểm điểm gồm tập thể: cấp ủy cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền; cá nhân: đảng viên trong toàn đảng bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện việc đánh giá phân loại công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ. Với mục đích để cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng các nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung và công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó thời gian và tiến độ thực hiện kiểm điểm, đối với HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể, các Ban đảng tiến hành kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách hoàn thành trước ngày 21/11; Đảng ủy tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đông chí Ủy viên Ban chấp hành đến ngày 22/11; các chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng đối với chi bộ, đảng viên trước ngày 24/11. Đảng ủy tiến hành lấy ý kiến của các chủ thể tham gia đánh giá chất lượng, họp xét, bỏ phiếu kín quyết định xếp loại chất lượng đối với Mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ trức thuộc và đảng viên; tự đánh giá xếp loại đảng bộ xã và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan báo cáo kết quả về Ban tổ chức Huyện ủy trước ngày 30/11/2019.

Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng ủy Tam Đại triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019
Green Blue Orange Back to Top