Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Các chi đoàn triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 14/7/2020 về triển khai các hoạt động hè năm 2020 của Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Tam Đại. Các chi đoàn trực thuộc Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, các chi đoàn đã chủ động tham mưu với chi bộ, phối hợp Trưởng thôn, BCTMT, chi hội đoàn thể thôn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Ngoài các nội dung tham gia các hoạt động do Đoàn hội cấp trên tổ chức các chi đoàn triển khai kế hoạch tại chi đoàn tập trung công tác tiếp nhận học sinh sinh viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tham gia xây dựng Nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các chi đoàn có kế hoạch tổ chức giao lưu sinh hoạt giữa các chi đoàn, các hoạt động tình nguyện và đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt nhằm thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia.
Ánh Tuyết


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm Các chi đoàn triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2020
Green Blue Orange Back to Top