Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Phú Ninh phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025

Sau ba ngày làm việc, ngày 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, gồm 39 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Phú Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đổi mới sáng tạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Trong đó, nền kinh tế phát triển khá, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có bước tăng trưởng bình quân 14,4%/năm. Hiện, tổng giá trị đạt 2.950 tỷ đồng, chiếm 42,6% trong cơ cấu kinh tế; giá trị ngành dịch vụ đạt 2.870 tỷ, tăng bình quân 16%/năm và chiếm 41,4% trong cơ cấu kinh tế.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giảm nghèo đạt kết quả cao; các chính sách an sinh xã hội quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phú Ninh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở; tập trung xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Phú Ninh phát triển toàn diện, bền vững; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, Phú Ninh phấn đấu, đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1,2%; 10/10 xã và huyện duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; có ít nhất hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu đồng chí Nguyễn Phi Thạnh tái giữ chức danh Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí Lê Văn Ninh và Huỳnh Xuân Chính giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy.

Ban Biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Phú Ninh phấn đấu đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025
Green Blue Orange Back to Top