Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Văn bản chính sách mới

Quy định khu vực cấm, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:28

Quy định thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.Cụ thể, khu vực cấm bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ gồm: 1- Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân...

Đọc thêm...

 
 

Quy định về tiêu chuẩn đối với CB, CC xã, phường, thị trấn và tuyển dụng CC xã, phường, thị trấn

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:27

Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 03 /2020/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 và bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển...

Đọc thêm...

 
 

Triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử

Thứ hai, 15 Tháng 6 2020 14:26

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3028/UBND-NC chỉ đạo triển khai thực hiện cấp bản sao điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Công văn nêu rõ: Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có hiệu lực thi hành từ...

Đọc thêm...

 
 

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Chủ nhật, 17 Tháng 5 2020 07:25

Để thực hiện đạt mục tiêu giảm trên 2.700 hộ nghèo năm 2020, căn cứ thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, thôn, xã và huyện nghèo trên địa bàn tỉnh tính đến cuối năm 2019, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Mục đích kế hoạch nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo...

Đọc thêm...

 
 

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 10:20

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững; tập trung chỉ đạo thực hiện và kiểm tra giám sát...

Đọc thêm...

 
 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020 10:20

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh...

Đọc thêm...

 
 

Không còn khái niệm "họp bất thường" trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 08:26

Chỉ còn 2 tháng nữa là Luật sửa đổi, bổ sung một số Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương chính thức có hiệu lực. Nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Đề cập đến vấn đề họp bất thường, ở cả Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đều quy định. Tuy nhiên, đến Luật sửa đổi, bổ sung...

Đọc thêm...

 
 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Thứ ba, 05 Tháng 5 2020 08:25

Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh...

Tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông có thể được giữ phương tiện nếu đặt tiền bảo lãnh
Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Đọc thêm...

 
 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thứ hai, 04 Tháng 5 2020 05:03

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Theo đó, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được áp dụng đối với các đối tượng sau:
- Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;
- Hộ kinh doanh;
- Người lao động bị chấm dứt...

Đọc thêm...

 
 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

Thứ bảy, 07 Tháng 3 2020 08:04

Bãi bỏ một số văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ
Nghị định 09/2020/NĐ-CP ban hành ngày 13/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ gồm:
Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.
Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Đọc thêm...

 
 

Các bài viết khác...

Trang 2 trong tổng số 11

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Văn bản chính sách mới
Green Blue Orange Back to Top