Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
  • Về Lại Tháng Ba

    Về Lại Tháng Ba

    Tôi về buộc nắng tháng ba Treo lên cành gạo đỏ hoa đầu làng Gọi con Gà trống gáy vang Vén sương xóm nhỏ mơ màng khói quê Tôi về rải nắng chân đê Lúa non mơn mởn gió về đồng xa Cho em áo mới hoa...

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home
Green Blue Orange Back to Top