Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 24/9/2020, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ 9 tháng đầu năm, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2020, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đại, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Thám Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường vụ đứng điểm chỉ đạo xã Tam Đạị, đồng chí Nguyễn Hữu Bình – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Ninh.

so ket copy copy
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy xã Tam Đại đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác và đạt được kết quả trên các lĩnh vực:Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Đại hội thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ một cách dân chủ, hợp lý, đúng với quy hoạch. Tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ 14 để miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch, PCT. UBND; PCT. HĐND và bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Xét và đề nghị kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào đảng. Thực hiện đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát.
Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả. Về xây dựng Nông thôn mới thực hiện duy trì và nâng chuẩn được 18/19 tiêu chí. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Long Khánh đạt 9/10 tiêu chí. Tổng giá trị Nông nghiệp – Công nghiệp, TTCN-TMDV là 150.289 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực năm 2020 là 2.528,51/2.771 tấn, đạt 91,26% kế hoạch năm.Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,56 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tài chính. Cân đối thu - chi ngân sách đảm bảo. Công tác Địa chính – Đầu tư xây dựng cơ bản – tài nguyên môi trường được tập trung chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2020. Công tác chăm lo đời sống nhân dân và đối tượng chính sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thực hiện đảm bảo. Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn ổn định. Mặt trận, các đoàn thể tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn hội viên và nhân dân, nhất là vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Long Khánh, Đại An.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phan Thanh Thám đề nghị Đảng ủy xã tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo kịp thời. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đánh giá vai trò người đứng đầu. Tập trung giải ngân các nguồn vốn, không để mất nguồn, tập trung xây dựng kế hoạch cho từng lĩnh vực trong năm 2021 và kế hoạch 5 năm đến. Bám sát các chỉ đạo của cấp trên và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND, Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
Green Blue Orange Back to Top