Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Chỉ đạo công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Vừa qua, Đảng ủy xã Tam Đại đã ban hành Công văn số 14-CV/ĐU về việc chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày chủ nhật, 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội của toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, xã Tam Đại nói riêng.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn xã đạt kết quả, cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác bầu cử. Theo đó, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 27/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 02/10/2020 của Huyện ủy Phú Ninh lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn đối với công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc, đồng thời gắn công tác quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định, có tâm huyết, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nhà nước. Nhân sự dự kiến là lãnh đạo Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân phải có kinh nghiệm hoạt động, bản lĩnh chính trị, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định...
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Chỉ đạo công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Green Blue Orange Back to Top