Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQVN

Ngày 18/11, 3 khu dân của xã Tam Đại tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930 – 2020)
Tại ngày hội các đại biểu và bà con nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thông nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020); nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong khu dân cư đã nổ lực phấn đấu đạt được trong năm qua, kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam phát động. Theo đó trong năm qua các khu dân đã nổ lực phấn đấu cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, thông qua các cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo...tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Mọi người dân trong KDC thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với quyết tâm giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Năm 2020 toàn xã có 1485/1575 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 94,29%. Dịp này, UBMTTQVN xã Tam Đại đã khen thưởng cho 4 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" năm 2020.

Đinh Tiên

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQVN
Green Blue Orange Back to Top