Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tổng kết công tác dân vận năm 2020

Chiều này 23/12, Khối Dân vận Đảng ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận; tập trung đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng nông thôn mới,; đảm bảo công tác an sinh xã hội; chỉ đạo hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tình hình Nhân dân, lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Công tác tôn giáo được quan tâm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được quan tâm lãnh đạo triển khai, huy động được cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của các địa phương, đơn vị, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Nhiều mô hình đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trước nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, trong đó tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung tuyên truyền cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp còn tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng để tập hợp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thanh Sơn

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tổng kết công tác dân vận năm 2020
Green Blue Orange Back to Top