Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai

UBND tỉnh ban hành công văn 2366 ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 113/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo rà soát, tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên và của UBND tỉnh tại Công văn số 1953/UBND-KTN ngày 01/4/2022; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2054/UBNDKTN ngày 06/4/2022 để thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác dự báo, cảnh báo, triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian đến.

UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trước ngày 20/4/2022 để tổng hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1953/UBND-KTN ngày 01/4/2022; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp. Trường hợp khó khăn, đề nghị các địa phương báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, phối hợp với các ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả do đợt mưa lớn từ ngày 31/3 đến ngày 05/4/2022; đồng thời tổng hợp tình hình thiệt hại, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết


3333

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

..

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai
Green Blue Orange Back to Top