Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

THÔN ĐẠI AN TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG CHO CÁC EM HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2021-2022

Vào sáng ngày 15/6/2022, tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn Đại An, BND - Chi hội phụ nữ - Chi đoàn thanh niên - Chi hội khuyến học thôn Đại An phối hợp tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông đạt học sinh giỏi năm học 2021– 2022.
Trong những năm qua, xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu trong đó con người là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, thôn Đại An đã không ngừng quan tâm đến công tác khuyến học và coi công tác khuyến học, khuyến tài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Phong trào khuyến học khuyến tài phát triển khá mạnh mẽ, hàng năm tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học và Cao đẳng tăng nhanh. Để động viên phong trào học tập của các em học sinh, hàng năm từ các nguồn quyên góp ủng hộ, thôn Đại An đã trao từ 35 đến 50 suất quà, trị giá hàng triệu đồng cho các học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Tại Lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022 đã khen thưởng cho 47 em đạt học sinh giỏi và 01 emhọc sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, có 7 em học sinh tiểu học đạt Học sinh giỏi nhất lớp, 18 em học sinh giỏi Trung học cơ sở và 23 em học sinh Trung học phổ thông đạt học sinh giỏi; với tổng kinh phí khen thưởng 5 triệu đồng.
Việc tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài của thôn Đại An, xã Tam Đại là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục triển khai Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đơn vị", thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trong khu dân cư".
Kiều Diễm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối phố, thôn, xóm THÔN ĐẠI AN TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG CHO CÁC EM HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2021-2022
Green Blue Orange Back to Top