Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng của Tam Đại trong 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Tam Đại về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả. Về triển khai thực hiện Nông thôn mới hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện duy trì và nâng chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn xã Tam Đại năm 2022. Xây dựng dự thảo Đề án xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng thôn nông thôn mới kiểu mẫu Long Khánh, Đại An theo bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 1.170,9/2.554 tấn, đạt 45,85% kế hoạch năm. Các loại cây trồng khác triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra. Cánh đồng thu nhập cao thực hiện đạt 41,4/50ha, đạt 82,8% kế hoạch. UBND xã đã chỉ đạo cho các thôn phối hợp với ngành nông nghiệp hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa và hoa màu. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2022. Đến nay trên địa bàn xã đã gieo sạ 181/181 ha diện tích lúa. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân trên địa bàn xã thực hiện phát triển kinh tế vườn – kinh tế trang trại theo Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Giá trị sản xuất CN - TTCN - XD của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và hộ cá thể sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022 là 48.150 triệu đồng, đạt 50,68% so với kế hoạch HĐND xã giao. Giá trị sản xuất TM - DV của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh cá thể trong 6 tháng đầu năm 2022 là 37.000 triệu đồng, đạt 58,06% so với kế hoạch HĐND xã giao.
Về Tài chính – Ngân sách, Kịp thời tổ chức phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách năm 2022 đến các thôn để triển khai thực hiện. Công tác quản lý tài chính được chú trọng, cân đối thu - chi ngân sách được đảm bảo theo kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 22/6/2022: 7.539.734.820 đồng, đạt 76,49% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 102,09% kế hoạch huyện giao. Chi ngân sách đến ngày 22/6/2022 là 3.159.840.279 đồng, đạt 32,06% nghị quyết HĐND xã giao và đạt 42,78% kế hoạch huyện giao. Địa chính - Xây dựng cơ bản - Môi trường, Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất năm 2022. Mở rộng nền đường tuyến ĐX1 1,2km. Tổ chức lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2030. Vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.
Trên lĩnh vực VHXH Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nhiều hoạt động Văn hóa văn nghệ- Thể dục thể thao dược tổ chức. Công tác chăm lo đời sống nhân dân và đối tượng chính sách trên địa bàn được quan tâm. Ban vận động quỹ vì người nghèo đã tiếp nhận và cấp phát 459 suất quà với tổng kinh phí 157 triệu đồng từ các cơ quan, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, con em quê hương hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách theo Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam. Đề nghị hỗ trợ 14 nhà ở cho đối tượng chính sách, trong đó 13 nhà sữa chữa, 01 nhà xây mới. Duy trì và thực hiện tốt công tác các chương trình y tế Quốc gia như: Tiêm chủng mở rộng, chương trình sức khỏe sinh sản, chương trình phòng chống các bệnh xã hội... Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, trong đó tập trung công tác tiêm phòng. Tình hình an ninh trật tự xã hội được đảm bảo ổn định. Mở 02 lớp tuyên truyền pháp luật cho 25 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, 03 đối tượng thi hành án phạt khác và cho cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân được kịp thời . Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Tiếp tục tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình "ánh sáng phòng gian", và phong trào "hai giữ về an ninh trật tự". Qua đó góp phần ngăn ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn xã. Công tác Tư pháp – Hộ tịch trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức hòa giải 04 trường hợp tranh chấp đất; 01 trường hợp tranh chấp đất công dân tự nguyện rút đơn; 02 trường hợp kiến nghị liên quan đến môi trường.
Có thể nói, có được những kết quả trên trong 6 tháng đầu năm 2022 là nhờ sự tập trung lãnh đạo sâu sát của cấp ủy đảng, bên cạnh việc điều hành của UBND còn có sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đòng lòng hưởng ứng của người dân. Hi vọng những kết quả này tiếp tục được duy trì để địa phương hoàn thành thăng lợi nhiệm vụ phât triển kinh tế xã hội trong năm 2022.
Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, An ninh quốc phòng của Tam Đại trong 6 tháng đầu năm 2022
Green Blue Orange Back to Top