Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đại hội lần thứ XVI, Hội nông dân xã Tam Đại

Trong hai ngày 14-15/3/2023, Hội nông dân xã Tam Đại tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023. Lãnh đạo Hội nông dân Huyện Phú Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, đại diện các đoàn thể và 86 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 88 hội viên xã nhà dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã tổ chức đã tổ chức được 76 cuộc họp, sinh hoạt, tọa đàm, có 3.215 lượt hội viên và nhân dân tham dự, qua đó nhằm tuyên truyền cho hội viên và nhân dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách, các Nghị quyết cấp trên và địa phương đã đề ra như: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Hội Nông dân xã đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy và Hội Nông dân huyện, củng cố lại chi hội ở thôn từ 06 chi hội giảm xuống còn 03 chi hội, tổ hội nông dân củng cố lại còn 30 tổ. Sau khi kiện toàn lại các chi, tổ hội đi vào hoạt động có hiệu quả.
Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng;Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 80 hội viên gắn với cấp thẻ Hội (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra, thành lập mới 02 tổ Hội nghề nghiệp, bình quân hàng năm có 03/03 chi Hội đạt khá, vững mạnh trở lên.Việc xây dựng, sử dụng quỹ hội và hội phí được quan tâm. Hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu giao; Hội đã xây dựng Quy chế thu, chi, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn thu từ Quỹ hội. Kết quả đến nay 03 chi Hội có Quỹ, số tiền bình quân 75.000đ/hội viên.
Phong trào nông dân thi đua SXKDG tiếp tục triển khai và nhận được sự hưởng ứng đồng tình của đông đảo hội viên nông dân và có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Phong trào đã khích lệ, động viên hội viên nông dân xã nhà đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.Qua phong trào ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh cao, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.Tiêu biểu như mô hình nuôi gà, nuôi cút, nuôi bò vỗ béo, mô hình cải tạo vườn phát triển cây tiêu, mô hình áp dụng máy móc KHTK vào sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.... Từ đó đã giúp nhiều hộ nông dân giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu mà hiệu quả năng suất lại cao góp phần làm cho đời sống của bà con khá ổn định. Góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 50,2 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ.
Với tinh thần ""đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Đại hội lần thứ XVI, Hội nông dân xã Tam Đại
Green Blue Orange Back to Top