Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Khai mạc kỳ họp lần thứ 13, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay 21/3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp lần thứ 13 để xem xét, quyết định một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh đồng chủ trì kỳ họp; tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tập tung xem xét, quyết định 17 tờ trình, báo cáo, đề án; trong đó, có nhiều nội dung thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết sớm; một số lĩnh vực cụ thể cần có cơ chế, chính sách để khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn đến. Cụ thể, gồm: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung và kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2023 còn lại thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý các nội dung phát sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh... Đồng thời, kỳ họp thực hiện quy trình, thủ tục về nhân sự theo thẩm quyền.

"Kỳ họp lần này được tổ chức trong thời gian một ngày, với khối lượng công việc nhiều, nội dung rất quan trọng. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thực tiễn, khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành; tôi đề nghị các vị đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị" Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Khai mạc kỳ họp lần thứ 13, HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Green Blue Orange Back to Top