Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIA NĂNG SUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022 - 2023

Sáng ngày 17/4/2023, UBND xã Tam Đại tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất sản lượng lúa vụ Đông Xuân năm 2022-2023.
Tham gia trong đoàn kiểm tra, đánh giá năng suất có đại phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh, Trung tâm KTTHNN huyện Phú Ninh, lãnh đạo UBND xã Tam Đại và các ngành liên quan.
Vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, xã Tam Đại tổng diện tích 195 ha đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu 100% diện tích chủ yếu bằng các giống cho năng suất cao Thiên Ưu 8, KD 18, KD đột biến, Đài thơm, TBR 225, PC 6 và một số giống lúa khác sinh trưởng, phát triển tốt. Theo đó, Đoàn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá các cánh đồng lúa tại 3 thôn trên địa bàn xã. Đoàn kiểm tra nhận định, mặc dù sản xuất gặp phải thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến thời vụ cũng như sinh trưởng của cây lúa. Nhưng địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể của xã, sự tích cực của bà con nông dân nên lúa vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023 của xã Tam Đại phát triển tốt, ít sâu bệnh và cho năng suất khá.

tham dong
Theo đánh giá chuyên môn, năng suất lúa vụ Đông Xuân của xã ước đạt bình quân 59,75 tạ/ha. Hiện nay, UBND xã đang chỉ đạo các thôn vận động nhân dân tập trung hoàn thành thu hoạch lúa để đảm bảo kịp thời vụ cho vụ mùa sau.
Kiều Diễm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIA NĂNG SUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2022 - 2023
Green Blue Orange Back to Top