Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

UBND huyện Phú Ninh tổ chức Sàn giao dịch việc làm

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 18/11/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 111/KHUBND ngày 12/4/2023 về triển khai Chương trình việc làm giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Phú Ninh, UBND huyện Phú Ninh sẽ tổ chức Sàn giao dịch việc làm vào ngày 27/5/2023 tại Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện. Nhằm giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện các phương án hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn trong quá trình tìm kiếm việc làm trong, ngoài nước và tham gia học nghề. Thông tin, tuyên truyền các chính sách về lao động, việc làm; học nghề; vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại chỗ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về lao động, việc làm và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.
Thành phần tham dự mỗi xã có ít nhất 20 lao động thực tế có nhu cầu tìm việc làm, thuộc các trường hợp sau: Người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn, người lao động có nhu cầu việc làm trong và ngoài địa bàn huyện; Người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương trong độ tuổi lao động; Quân nhân xuất ngũ về địa phương có nhu cầu việc làm; Học sinh, sinh viên cuối khóa đang học tại các cơ sở Giáo dục Đại học, Giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền UBND huyện Phú Ninh tổ chức Sàn giao dịch việc làm
Green Blue Orange Back to Top