Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị sơ kết sản xuất Đông Xuân 2022 - 2023

Chiều ngày 17/5, UBND xã Tam Đại tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023. Báo cáo tại Hội nghị cho biết, đầu vụ sản xuất có ảnh hưởng các đợt không khí lạnh, thời tiết có mưa vừa và mưa to kéo dài, làm cho một số diện tích cây trồng sản xuất chậm hơn so với thời vụ như cây lạc và các loại cây trồng cạn, một số cây trồng phải sản xuất lại; song cả vụ nền nhiệt độ tương đối cao, nước tưới đảm bảo nên hầu hết các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao. Tổng sản lượng lương thực đạt 1.182,1 tấn, tăng 11,6 tấn so với cùng kỳ năm 2022, đạt 45,52 % kế hoạch năm 2023. Trong đó: Diện tích lúa là 195 ha, năng suất bình quân đạt 59,74 tạ/ha, sản lượng 1.165 tấn, đạt tỷ lệ 52,08 % so với kế hoạch năm 2023. Diện tích ngô sản xuất là 03 ha, năng suất: 57 tạ/ha, sản lượng đạt 17,1 tấn, đạt tỷ lệ 0,5 % so với kế hoạch năm 2023. Diện tích rau màu và cây công nghiệp các loại là 81,1 ha, giá trị 2.383,1 triệu đồng, đạt tỷ lệ 38,43 % so với kế hoạch năm 2023. Cây Lạc có diện tích sản xuất là 41,4 ha, năng suất bình quân đạt 20 tạ/ha sản lượng đạt 88,2 tấn. Công tác chăn nuôi thú y cơ bản ổn định, tổng đàn gia súc là 2.279 con, việc triển khai phòng, chống dịch bệnh được chú trọng. Công tác phát triển kinh tế vườn gắn với chỉnh trang vườn nhà được quan tâm, sắp xếp lại các công trình sản xuất được tập trung thực hiện tại thôn Long Khánh và Đại An, một số vườn trồng cây ăn quả, cây hồ tiêu góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Tập trung triển khai và thực hiện NQ35 của HDND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những nội dung còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung giải quyết trong thời gian đến. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu cụ thể để đảm bảo cho vụ sản xuất Hè Thu sắp tới đạt hiệu quả; Đặc biết là cần quan tâm đến công tác phòng chống thiên tại, dịch bệnh, công tác nước tưới phục vụ sản xuất.
Đinh Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Hội nghị sơ kết sản xuất Đông Xuân 2022 - 2023
Green Blue Orange Back to Top