Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Trong đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống đuối nước cho học sinh bằng nhiều hình thức như: thường xuyên nhắc nhở học sinh phòng, chống đuối nước tại các buổi tập trung đầu tuần, sinh hoạt lớp cuối tuần, trước khi tan lớp ra về; tuyên truyền qua các trang thông tin điện tử của nhà trường, tin nhắn điện thoại, zalo,... của các hội, nhóm như Hội phụ huynh các lớp, trường; phát tờ rời, tờ gấp,... cho học sinh.

Nghiên cứu, ban hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em để sử dụng thống nhất trong hệ thống các trường học. Phân bổ tiết học ngoại khóa về nội dung phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trong các nhà trường và có tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh.

Tăng cường giáo dục thể chất, 100% các trường học triển khai các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng sống, hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối tại trường học. 100% các trường cho học sinh ký cam kết "Không tự ý đi bơi, lội nước khi không có người lớn đi cùng".

Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh phòng, chống đuối nước; tuyên truyền, vận động gia đình đưa con em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; quản lý, giám sát con em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp hè.

Chỉ đạo quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả các bể bơi đã được đầu tư tại một số trường học để dạy bơi cho học sinh, nhất là trong thời gian học sinh nghỉ hè. Chỉ đạo thực hiện tốt mô hình "Trường học an toàn", "Mùa hè an toàn", phòng, chống đuối nước trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung triển khai ngay các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn mà có nguyên nhân chủ quan từ công tác chỉ đạo triển khai thực hiện của cơ quan chức năng hoặc để xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương mà không có biện pháp khắc phục hiệu quả. Tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại địa phương. Tăng cường thực hiện các chương trình giáo dục kỹ năng sống. Bố trí ngân sách đảm bảo thực hiện các hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. Trường hợp xảy ra các vụ việc trẻ em bị đuối nước trên địa bàn phải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân; xử lý trách nhiệm liên quan; có biện pháp cảnh báo kịp thời để người dân, đặc biệt là trẻ em có ý thức phòng tránh...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh
Green Blue Orange Back to Top