Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin mạng

Ngày 11/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Kế hoạch 5373 về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Thông qua kế hoạch nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ bí mật nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra, góp phần phòng chống âm mưu, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng tại các cơ quan, ban, ngành và địa phương; đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những sơ hở trong thực hiện các quy định của pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin.

Đối tượng kiểm tra là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh chưa được Bộ Công an kiểm tra trong năm 2022.

Phạm vi thời gian kiểm tra từ ngày 1/7/2020 đến thời điểm kiểm tra; đồng thời, không giới hạn phạm vi thời gian kiểm tra đối với các vấn đề phát sinh.

Theo đó, nôi dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật và kết quả thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 90 năm ngày thành lập Đảng

Banner liên kết


200

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin mạng
Green Blue Orange Back to Top