Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đề xuất bổ sung chức danh, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn

Sáng nay 21/9, tại Kỳ họp thứ 16, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (khóa X) dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức hỗ trợ, hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Nếu được HĐND tỉnh thông qua, nghị quyết mới sẽ thay thế cho 5 nghị quyết đã được HĐND tỉnh đã ban hành trước đây, nay không còn phù hợp theo quy định tại Nghị định 33 ngày 10/6/2023 của Chính phủ.

Tại Tờ trình số 6338 ngày 19/9/2023, UBND tỉnh đề xuất khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm 15 chức danh. Trong đó gồm 14 chức danh kế thừa lại theo quy định tại các Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng thời, bổ sung thêm chức danh Văn phòng Đảng ủy vào nhóm chức danh người hoạt động không chuyên trách khối Đảng.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 33 của Chính phủ, UBND tỉnh đề xuất mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng (bao gồm mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế).

Ngoài mức khoán phụ cấp theo Nghị định số 33, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ thêm đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã: 1,07 mức lương cơ sở/người/tháng.

Đối với các chức danh còn lại, cụ thể, người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ đại học trở lên được hỗ trợ 1,01 mức lương cơ sở/người/tháng và có trình độ dưới đại học được hỗ trợ 0,87 mức lương cơ sở/người/tháng.
Về mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn/tổ dân phố, UBND tỉnh đề xuất hai mức: bằng 2,0 mức lương cơ sở và bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng căn cứ theo phân loại địa bàn thôn/tổ dân phố.

Còn đối với công an viên, thôn/khối đội trưởng, UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND là 0,75 mức lương cơ sở/người/tháng; tăng mức hỗ trợ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn/tổ dân phố từ 600.000 đồng/người/tháng (theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2022/NQHĐND) lên mức 750.000 đồng/người/tháng (tăng 25%).

Đáng chú ý, lần này, UBND tỉnh đề xuất nếu người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn/tổ dân phố và các đối tượng như vừa nêu ở trên đảm nhiệm và giảm được một người thì được hưởng 100% (trước đây chỉ được hưởng 50%) mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Đề xuất bổ sung chức danh, tăng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn
Green Blue Orange Back to Top