Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã giám sát UBND xã trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản

Chiều ngày 25/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã đã tổ chức buổi giám sát UBND xã trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và thanh toán, quyết toán, trả nợ các công trình XDCB trên địa bàn xã do UBND xã làm chủ đầu tư.
Theo báo cáo, công tác triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và thanh toán, quyết toán, trả nợ các công trình XDCB trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Ninh trong những năm qua đã đầu tư, phân bổ ngân sách cho xã Tam Đại thực hiện nhiều công trình phục vụ cho phát triển KTXH của địa phương. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN xã trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời có sự vào cuộc mạnh mẽ của chi ủy, chi bộ, các thôn và đặt biệt sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn toàn xã. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn nhất định nổi như: Một số hộ dân chưa ủng hộ, thống nhất chủ trương của địa phương trong việc hiến đất, di dời hàng rào, cổng ngõ trong mở rộng nền đường các tuyến giao thông cũng như kênh mương nội đồng; một số công trình ảnh hưởng đến mặt bằng của công trình Nhà nước nên phải chờ sự sự đồng ý của cấp có thẩm quyền...
Tổng số công trình đầu tư xây dựng triển khai thực hiện do UBND xã làm chủ đầu tư từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 là 10 công trình. Trong đó số công trình có sử dụng vốn đối ứng ngân sách xã là 10 công trình (có 01 công trình sử dụng 100% vốn ngân sách xã). Trong đó: Số công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, đang lập hồ sơ quyết toán: 03 công trình. Công trình hoàn thành chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình. Công trình đang thi công chưa hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình. Công trình chưa triển khai thi công có 01 công trình.
Về việc thanh toán, quyết toán, trả nợ các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn: Công trình chưa quyết toán: 10/10 công trình. Trong đó: Công trình thuộc chương trình NTM: 03 công trình; công trình ngoài chương trình NTM: 07 công trình.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ bản và thanh toán, quyết toán, trả nợ các công trình XDCB trên địa bàn. Đoàn giám sát đã đề nghị UBND xã tập trung triển khai thi công các công trình, đẩy nhanh tiến độ và hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán, đảm bảo giải ngân nhất là nguồn Trung ương, Tỉnh, huyện, không để mất nguồn, chuyển nguồn. Có giải pháp xử lý nợ đối với các công trình đã quyết toán. Các công trình đang thi công trên địa bàn nhất là tuyến ĐX của xã phải đẩy nhanh tiến độ, có biển báo nguy hiểm đối với những khu vực đang thi công đặc biệt vào mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Ban Kinh tế-Xã hội HĐND xã giám sát UBND xã trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản
Green Blue Orange Back to Top