Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Đại hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

- UBND xã Tam Đại vừa ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/9/2023 về tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 nhằm khuyến khích các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương.
Các thí sinh phải thi hai phần gồm phần thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm kiến thức cải cách hành chính trên internet theo bộ câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính và phần thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính. Thời gian thi từ ngày 01/10 đến ngày 15/12/2023.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tam Đại hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Green Blue Orange Back to Top