Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 28/9, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức giao ban thường kỳ tháng 9/2023. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã Tam Đại đã lãnh đạo các mặt công tác của địa phương đạt được nhiều kết quả. Tổng giá trị Nông nghiệp – Công nghiệp, TTCN-TMDV là 184.863 triệu đồng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp là 64.978 triệu đồng, đạt 69,61% chỉ tiêu giao. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 2.581,6/2.597 tấn, đạt 99,4% kế hoạch năm, tăng 275,82 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Cánh đồng thu nhập cao thực hiện đạt 50/50ha, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản xuất CN - TTCN - XD là 68.750 triệu đồng, đạt 74,16% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất TM - DV là 51.135 triệu đồng, đạt 77,54% so với kế hoạch. Lãnh đạo tốt công tác tài chính, ngân sách, công tác đầu tư công, kiểm soát không để nợ phát sinh. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 59-NQ/ĐU, ngày 01/8/2022 của Đảng ủy xã về tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã. Triển khai thực hiện quy hoạch khu trung tâm và quy hoạch chung. Tiếp tục thi công mở rộng nền đường tuyến ĐX. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân và đối tượng chính sách trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện tốt chế độ chi trả thường xuyên và đề nghị giải quyết các chế độ liên quan cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân thực hiện đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo ổn định. Giải quyết các thủ tục hành chính cho Nhân dân được kịp thời.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch- đẹp năm 2023 đạt được nhiều kết quả. Tổ chức kết nạp 04/06 đảng viên mới. Lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương; duy trì và xây dựng các mô hình Dân vận khéo. Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Lãnh đạo Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tập trung công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn hội viên và Nhân dân.
Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền. Giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri và nội dung kiến nghị qua giám sát của TT.HĐND, các Ban HĐND xã. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch duy trì và nâng chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao trên địa bàn xã năm 2023. Phấn đấu đến cuối năm 2023 hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM, 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Tiếp tục triển khai kế hoạch duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu Long Khánh. Tiếp tục triển khai xây dựng phương án thôn NTM KM Trung Đàn. Xây dựng dự thảo kế hoạch duy trì và nâng chuẩn xã NTM năm 2024. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn đã được bố trí. Triển khai có hiệu quả phương án phòng chống thiên tai năm 2023.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
Green Blue Orange Back to Top