Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Công tác y tế 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả

Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã đạt được nhiều kết quả. Tập trung thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2030. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện đạt kết quả, trong 9 tháng trên địa bàn xã xảy ra 04 ca dịch sốt xuất huyết; 06 ca tay chân miệng; 04 ca dịch Covid 19, địa phương đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp vệ sinh phòng dịch. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được duy trì thường xuyên, tổng số lần khám bệnh trong 9 tháng là 2.299 lần. Triển khai cài đặt sổ sức khỏe điện tử đạt: 51,1/54%. Hố xí hợp vệ sinh thực hiện 05/9 cái nâng số hố xí hợp vệ sinh trên địa bàn xã lên 1614/1623 đạt tỷ lệ 98,32%. BHYT toàn dân đạt 6059/ 6146 tỷ lệ 98,58%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng là 5.17%, thể thấp còi: 8,87 %. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tuy nhiên công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn còn một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên. Tủ thuốc y tế hộ gia đình toàn xã còn thấp. Cài đặt sổ sức khỏe điện tử chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện đảm bảo công tác Y tế năm 2023, trong 3 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục tập trung chú trọng nâng cao chỉ tiêu về y tế trong nâng chuẩn Nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Duy trì Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, hạn chế không để dịch bệnh xảy ra, đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tiếp tục triển khai cài đặt sổ sức khỏe điện tử đạt chỉ tiêu đề ra.

Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Công tác y tế 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả
Green Blue Orange Back to Top