Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Thực hiện Công văn số 1205/UBND-VP ngày 05/9/2023 của UBND huyện về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư,nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, qua đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trang bị bình chữa cháy tại các hộ gia đình trên địa bàn xã, phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy". Chiều ngày 12/10/2023, UBND, Công an xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Đại tổ chức phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy".
Phát biểu tại buổi phát động, ông Nguyễn Quốc Phượng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị, trường học và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời, đề nghị Công an xã phối hợp Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã phát động, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu tự trang 01 bị bình chữa cháy cho gia đình mình; các Đội dân phòng về PCCC các thôn tham mưu Trưởng thôn tổ chức Lễ phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" và phối hợp cùng Chi bộ, thôn, Ban công tác mặt trận cùng các chi đoàn, chi hội thôn vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy; vận động các nguồn xã hội hóa để "cấp phát bình chữa cháy cho hộ nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ". Đề nghị Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội xã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"; vận động các nguồn xã hội hóa trên địa bàn để thực hiện phong trào "cấp phát bình chữa cháy cho các hộ gia đình hội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn".
Phát biểu hưởng ứng phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", ông Trương Văn Tiên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã thay mặt UBMTTQVN xã và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã thống nhất các nội dung phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn xã gương mẫu đi đầu trong việc tự trang bị 01 bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống. Trong thời gian đến, tiếp tục phối hợp với UBND, Công an xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC; tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC. Xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC ở địa bàn dân cư vững mạnh đáp ứng yêu cầu theo phương châm "Bốn tại chỗ": Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân".
Tại buổi phát động phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Công an xã trao tặng 06 bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Trương Tiên


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”
Green Blue Orange Back to Top