Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Quán triệt, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 05/11, UBND xã Tam Đại phối hợp UBMTTQVN xã và các tổ chức CTXH tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho gần 100 đại biểu và đoàn, hội viên, nhân dân trên địa bàn xã.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Ninh Nguyễn Thị Lệ Lài giới thiệu những nội dung cơ bản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật gồm 6 chương và 91 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo tính thực thi và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Luật còn quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, triển khai hiệu quả Luật Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và tích cực về nhận thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương; giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thanh Sơn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Quán triệt, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Green Blue Orange Back to Top