Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn

Đảng ủy xã Tam Đại vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn; công tác lãnh đạo quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn xã năm 2023.
Trong năm 2023, tổng số công trình đầu tư xây dựng triển khai thực hiện do địa phương làm chủ đầu tư là 12 công trình. Trong đó: Số công trình năm 2022 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán là 03 công trình; công trình hoàn thành chưa nghiệm thu là 03 công trình; công trình đang thi công chưa hoàn thành là 03 công trình. Về tổng nguồn vốn đã giải ngân năm 2023 đạt 65,57%. Công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, kiến nghị liên quan đến đất đai được tổ chức thực hiện kịp thời, theo đúng trình tự quy định pháp luật.
Tuy nhiên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn; công tác lãnh đạo quản lý đất đai trật tự xây dựng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp cụ thể để xử lý, khắc phục.
Hội nghị đã nghe các đại biểu thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện. Kết luận Hội nghị đồng chí Võ Duy Trịnh, HUV, Bí thư Đảng ủy đề nghị UBND xã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ĐU, ngày 01/8/2022 của Đảng ủy xã về tăng cường công tác lãnh đạo quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã; Kết luận số 84-KL/HU ngày 19/4/2023 của Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; Kết luận số 85-KL/HU ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường và giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm, liên quan trên địa bàn huyện. Tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp xây dựng trái phép. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của công chức chuyên môn trong việc tham mưu quản lý đất đai, trật tự xây dựng; làm việc với các Trưởng thôn để tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đề nghị Mặt trận xã và các tổ chức chính trị phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng nòng cốt trong tố giác đấu tranh với các hành vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.
Về thực hiện và giải ngân nguồn vốn: Đối với phần việc, công trình đã có hồ sơ đề nghị thanh toán, chỉ đạo bộ phận kế toán kiểm tra, giải ngân, nhất là nguồn của Trung ương, tỉnh, huyện. Các công trình đang thi công cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Hội nghị chuyên đề đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân nguồn vốn
Green Blue Orange Back to Top