Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tập trung ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội

Ngày 17/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Công văn 2138 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội thời gian đến.
Nội dung công văn nêu rõ:

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đã duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn. Từ một tỉnh thuần nông, khó khăn nhất cả nước đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có đóng góp vào ngân sách Trung ương; tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Đây là nền tảng tinh thần to lớn, là động lực để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo - phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xảy ra một số sai phạm đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận và Thông cáo báo chí tại Kỳ họp thứ 33, ngày 16/11/2023 vừa qua. Sự việc này thu hút sự quan tâm của dư luận, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trước tình hình đó, để kịp thời ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục đoàn kết trong thi đua lao động sản xuất, thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác nội dung Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tăng cường nắm bắt tình hình, định hướng thông tin, dư luận, báo chí.

- Tổ chức thông tin kịp thời, trung thực, khách quan nội dung Thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra và kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan của tỉnh Quảng Nam nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thông tin chính xác, hiểu rõ vấn đề, tránh những thông tin không chính thống, ngoài luồng, sai lệch, thiếu cơ sở. Không để xảy ra tình trạng thiếu thông tin, thông tin không đầy đủ dẫn đến suy diễn, bàn luận; quán triệt trong cán bộ, đảng viên không bình luận, suy diễn những nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá. Thực hiện nghiêm và xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, xã hội. Đồng thời, khẳng định việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra và kết luận vi phạm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đúng với tinh thần khách quan, công khai, minh bạch, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ" theo chỉ đạo của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tích cực đề ra giải pháp để thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chú trọng giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

- Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các cấp ủy, báo chí, truyền thông về thành tựu của đất nước, của tỉnh, nhất là thành tựu sau hơn 26 năm tái lập tỉnh, kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hiệu quả nhằm tạo bầu không khí tích cực trong toàn xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo đúng yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục triệt để các sai phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận.

2. Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá nhiệm vụ chính trị năm 2023. Chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ năm 2024; trong đó, chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại... sát với tình hình thực tế.

3. Tập trung chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thật sự vui tươi, đoàn kết, đầm ấm và an toàn.

Nguồn: Báo Quảng Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Tập trung ổn định tình hình tư tưởng và dư luận xã hội
Green Blue Orange Back to Top