Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại năm 2024

Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân;

Căn cứ Quyết định số 47-QĐ/ĐU, ngày 05/10/2021 của Đảng ủy xã Tam Đại về việc ban hành Quy chế đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy tổ chức lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng trong năm 2023 như sau:
1. Thời gian tiếp công dân:
- Tháng 01/2023: Ngày 05/01/2023; ngày 20/01/2023.
- Tháng 02/2023: Ngày 06/02/2023; ngày 20/02/2023
- Tháng 3/2023: Ngày 06/03/2023; ngày 20/3/2023
- Tháng 4/2023: Ngày 05/4/2023; ngày 20/4/2023
- Tháng 5/2023: Ngày 05/5/2023; ngày 22/5/2023
- Tháng 6/2023: Ngày 05/6/2023; ngày 20/6/2023
- Tháng 7/2023: Ngày 05/7/2023; ngày 20/7/2023
- Tháng 8/2023: Ngày 07/8/2023; ngày 21/8/2023
- Tháng 9/2023: Ngày 05/9/2023; ngày 20/9/2023
- Tháng 10/2023: Ngày 05/10/2023; ngày 20/10/2023
- Tháng 11/2023: Ngày 06/11/2023; ngày 20/11/2023
- Tháng 12/2023: Ngày 05/12/2023; ngày 20/12/2023
2. Địa điểm tiếp công dân: phòng tiếp công dân trụ sở làm việc xã Tam Đại.
3. Thành phần tiếp công dân:
- Chủ trì buổi tiếp: Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã.
- Theo dõi và ghi biên bản tiếp công dân: Cán bộ văn phòng Cấp ủy.
- Tùy theo nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực Đảng ủy sẽ mời thêm lãnh đạo UBND xã, các ngành của UBND và các tập thể đơn vị có liên quan cùng tham dự.
Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã năm 2023 để cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cơ quan liên quan biết, thực hiện.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tam Đại năm 2024
Green Blue Orange Back to Top