Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID

Sở TTTT vừa ban hành Công văn số 252/STTTT ngày 18 tháng 3 năm 2024 về hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID. Theo đó, hiện nay Cổng DVC tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn đang xác thực tài khoản qua Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ http://dichvucong.gov.vn. Việc sử dung 01 tài khoản chung trên cổng DVC quốc gia và DVC tỉnh để thuận tiện cho công dân, tổ chức đồng thời đồng nhất kho dữ liệu về giấy tờ, kết quả TTHC được số hóa, tái sử dụng trên các Cổng DVC.
Để triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nền CSDL Quốc gia về dân cư cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng DVC của tỉnh theo quy định tại Nghị định 59/2022-NĐ/CP của Chính phủ, thực hiện gỡ bỏ tài khoản của tổ chức, công dân đã đăng ký trên Cổng DVC quốc gia để sử dụng duy nhất tài khoản định danh điện tử. Sau khi công dân, tổ chức thực hiện liên kết, đồng bộ tài khoản DVC quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID của Bộ Công an thì có thể đăng nhập vào Cổng DVC tỉnh bằng tài khoản VneID/ tài khoản DVC để sử dụng dịch vụ mà không cần phải liên kết lại tài khoản.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID
Green Blue Orange Back to Top