Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trong tháng 4, UBND xã tập trung lãnh đạo đạt nhiều kết quả

Trong tháng 4/2024, UBND xã Tam Đại đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả: Xây dựng và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tam Đại năm 2024; kế hoạch duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu thôn Đại An. Tổ chức kiểm tra mô hình nhân rộng kinh tế nuôi cá nước ngọt, chuỗi liên kết giá trị nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Năng suất lúa vụ Đông Xuân 59.8 tạ/ha, cho sản lượng hơn 1.166 tấn. Toàn xã sản xuất 06 cánh đồng thu nhập cao, diện tích 41,4 ha. Các loại cây trồng cạn đạt năng suất đề ra. Giá trị sản xuất CN - TTCN - XD đến tháng 4/2024 đạt 31% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất TM - DV đến tháng 4/2024 đạt 31,48% so với kế hoạch. Thực hiện nghiệm thu 06 vườn theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND tỉnh còn lại năm 2023, hoàn thành hồ sơ đề nghị huyện giải ngân hỗ trợ cho chủ vườn. Bổ sung trình huyện 01 phương án đề nghị hỗ trợ năm 2024. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Trang thông tin điện tử của xã hoạt động hiệu quả, thường xuyên đăng tải các tin, bài, sự kiện của địa phương. Hệ thống loa truyền thanh phát huy hiệu quả hoạt động, đảm bảo thông tin kịp thời đến với mọi người dân trên địa bàn. Thực hiện khảo sát các địa điểm có lợi thế về du lịch để xây dựng phương án du lịch cộng đồng. Thực hiện tốt chế độ chi trả thường xuyên và đề nghị giải quyết các chế độ liên quan cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh, sơ cấp cứu ban đầu cho Nhân dân. Trong quý tổ chức khám bệnh cho 274 trường hợp. Duy trì và thực hiện tốt công tác các chương trình y tế Quốc gia. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng đảm bảo. Tổ chức 18 đợt tuần tra, kiểm soát với 72 lượt người tham gia đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024, kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chuyên mục về chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh và trên trang thông tin điện tử của xã. Thực hiện hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa. Thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào và số hóa kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định. Triển khai thanh toán trực tuyến.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 90 năm ngày thành lập Đảng

Banner liên kết


200

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Trong tháng 4, UBND xã tập trung lãnh đạo đạt nhiều kết quả
Green Blue Orange Back to Top