Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, UBND xã Tam Đại đã banh hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 22/4/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.
Theo đó, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm tra phát hiện, xử lý tham nhũng và các hành vi tiêu cực; tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, tổ chức thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng. Nâng cao hơn nữa vai trò của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội của xã trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN; phản biện xã hội về PCTN; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, tiêu cực; cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; và giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN. Tăng cường trách nhiệm của công dân, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để PCTN, tiêu cực, lãng phí.
Xuân Thùy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Phóng sự Con bò sinh kế

Banner liên kết


200

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng
Green Blue Orange Back to Top