Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tam Đại năm 2024

UBND xã vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 về tuyên truyền cải cách hành chính xã Tam Đại năm 2024. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội
trong triển khai CCHC; giám sát các hoạt động thực thi công vụ và kết quả thực
hiện CCHC của cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, UBND xã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể và giao cho bộ phận Văn hóa thiết kế, xây dựng các pano, áp phích, băng rôn, phát thanh lưu
động tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Giao Đài truyền thanh xã sản xuất chương trình phát thanh, phát trên sóng truyền thanh của Đài truyền thanh của xã và phát vào thời điểm có nhiều người theo dõi. Ban Biên tập trang tin Điện tử xã xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã (tại địa chỉ: http://tamdai.phuninh.gov.vn) bằng tin, bài, phóng sự chuyên đề, các thông điệp...
Mỹ Yến


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tam Đại năm 2024
Green Blue Orange Back to Top