Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Mở lớp đào tạo nghề kỹ thuật pha chế cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Tam Đại năm 2024

UBND xã Tam Đại ban hành kế hoạch liên tịch số 01/KHLT về mở lớp đào tạo nghề kỹ thuật pha chế cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Tam Đại năm 2024. Với mục đích trang bị cho người lao động có kiến thức cơ bản về kỹ năng nghề, năng lực thực hành nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Góp phần nâng cao nguồn nhân lực, tự tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp. Theo đó, đối tượng được đào tạo trong độ tuổi (15-55 tuổi đối với nữ, 15-60 tuổi đối với nam), có nhu cầu tham gia học nghề và cam kết tự tạo việc làm sau đào tạo. Chưa có việc làm và chưa qua đào tạo hoặc qua đào tạo nhưng mất việc làm; thời gian đào tạo là 02 tháng và người lao động tham gia học nghề được miễn phí kinh phí đào tạo. Ngoài ra người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi với người có công cách mạng, lao động thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ mất việc làm được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/ngày thực học, tương ứng với 660.000 đồng/tháng.
Lệ Thanh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Mở lớp đào tạo nghề kỹ thuật pha chế cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Tam Đại năm 2024
Green Blue Orange Back to Top