Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Tam Đại tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chính sách pháp luật về BHXH, BHYT

Sáng ngày 06/06/2018 tại nhà SHVH thôn Đại An, UBMT TQVN xã phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Đại tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường; phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2018 cho Ban công tác Mặt trận, các tổ trưởng Tổ đoàn kết và hơn 80 người dân thôn Đại An xã Tam Đại.

hoi nghi

Hội nghị đã được nghe bà Lê Thị Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh triển khai các nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT, những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bà Lê Thị Bích Phượng - Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện triển khai công tác bảo vệ môi trường với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới", gắn việc thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tại đây, UBMTTQVN xã Tam Đại cũng đã phát động thực hiện mô hình 3 không trong đám tang "Không tổ chức ăn uống đãi tiệc, không cử nhạc trước 5 giờ và sau 22 giờ, không rãi vàng mã, áo giấy, các loại tiền trên đường khi đưa tang".
Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh; đồng thời nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Ánh Tuyết

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể Tam Đại tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chính sách pháp luật về BHXH, BHYT
Green Blue Orange Back to Top