Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đại - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Sơ kết 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 14/6, UBND xã Tam Đại tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2018.

Theo đó, công tác xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu Long Sơn tiếp tục vận động các hộ dân hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ; thực hiện cắm mốc chỉ giới giao thông trục đường chính; vận động nhân dân cam kết và thực hiện kiên cố hệ thống điện sau công tơ. Triển khai xây dựng khu luyện tập thể thao và vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi, đồng thời xây dựng cổng thôn. Khu dân cư NTM kiểu mẫu Đại An đã được UBND huyện phê duyệt phương án, tiếp tục thực hiện kế hoạch trong thời gian đến.
Sản lượng nông, lâm nghiệp tăng. Công tác kiểm tra đồng ruộng được quan tâm, kịp thời thông báo hướng dẫn nông dân tổ chức phòng bệnh. Công tác quản lý thu chi ngân sách được thực hiện kịp thời đúng quy định. Thu ngân sách đến ngày 12/6/2018 đạt 47,16% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 54,66% so với huyện giao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-thông tin, thể dục, thể thao, lao động, thương binh và xã hội, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình thiết thực được áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, được nhân dân rất đồng tình ủng hộ.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận và đề ra một số giải pháp trọng tâm của 6 tháng còn lại đó là: Tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tạp trung cho KDC NTM kiểu mẫu Long Sơn và Đại An. Tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế nhất là kinh tế vườn gắn với chỉnh trang vườn nhà, trồng rừng, chăn nuôi tập trung quy mô lớn... để nâng cao đời sống. Phấn đấu đến cuối năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm. Chỉ đạo nhân dân sản xuất đạt kết quả cao trong vụ Hè thu năm 2018, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo nước tưới cho cây trồng, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án chống hạn. Triển khai thu ngân sách đạt 100% kế hoạch. Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan nhân các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018. Duy trì đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra quản lý địa bàn nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp, mất tài sản xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 14/6, UBND xã Tam Đại tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm 2018.

Theo đó, công tác xây dựng nông thôn mới được tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu Long Sơn tiếp tục vận động các hộ dân hiến đất, di dời tường rào, cổng ngõ; thực hiện cắm mốc chỉ giới giao thông trục đường chính; vận động nhân dân cam kết và thực hiện kiên cố hệ thống điện sau công tơ. Triển khai xây dựng khu luyện tập thể thao và vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi, đồng thời xây dựng cổng thôn. Khu dân cư NTM kiểu mẫu Đại An đã được UBND huyện phê duyệt phương án, tiếp tục thực hiện kế hoạch trong thời gian đến.
Sản lượng nông, lâm nghiệp tăng. Công tác kiểm tra đồng ruộng được quan tâm, kịp thời thông báo hướng dẫn nông dân tổ chức phòng bệnh. Công tác quản lý thu chi ngân sách được thực hiện kịp thời đúng quy định. Thu ngân sách đến ngày 12/6/2018 đạt 47,16% so với Nghị quyết HĐND xã giao và đạt 54,66% so với huyện giao. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-thông tin, thể dục, thể thao, lao động, thương binh và xã hội, tôn giáo, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo... có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình thiết thực được áp dụng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, được nhân dân rất đồng tình ủng hộ.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận và đề ra một số giải pháp trọng tâm của 6 tháng còn lại đó là: Tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tạp trung cho KDC NTM kiểu mẫu Long Sơn và Đại An. Tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế nhất là kinh tế vườn gắn với chỉnh trang vườn nhà, trồng rừng, chăn nuôi tập trung quy mô lớn... để nâng cao đời sống. Phấn đấu đến cuối năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm. Chỉ đạo nhân dân sản xuất đạt kết quả cao trong vụ Hè thu năm 2018, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo nước tưới cho cây trồng, không để ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả phương án chống hạn. Triển khai thu ngân sách đạt 100% kế hoạch. Quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan nhân các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018. Duy trì đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường tuần tra quản lý địa bàn nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp, mất tài sản xảy ra trên địa bàn.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video clip

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Chiều bồng miêu

Banner liên kết


200

 

11111

 

trangtinphapluat

NONGTHONMOI

hcm2

pgd

card tien

22 copy

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Sơ kết 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Green Blue Orange Back to Top